Banner Headline 01

solarny panelV posledných rokoch sa investície do obnoviteľnej energie stali čoraz populárnejšie a to predovšetkým vďaka solárnej energii. Údaje zverejnené v globálnom prieskume vykonanom Svetovou bankou ukazujú, že investície do solárnej energie prekonali investície do ropy a to iba o niekoľko mesiacov.

Vývoj solárnej energie sa uskutočnil v posledných rokoch veľmi rýchlo. Technológia sa stále zlepšuje a ceny sa znížili tak, aby boli dostupné väčšinu ľudí. Solárne panely sú teraz ľahko dostupné pre domácnosti a podniky a stali sa ekonomicky výhodnou možnosťou. Tento trend môže mať obrovský dopad na globálne klimatické zmeny, pretože obnoviteľné zdroje energie produkujú menej skleníkových plynov ako fosílne palivá.

solarne bunky

Solárna energia je tiež obnoviteľná a jej využívanie je čoraz populárnejšie. Napriek tomu však ropa ešte stále má svoje miesto na trhu. Ropa a plyn sú stále vysoko využívané na prenášanie energie a to najmä v krajinách so slabou infraštruktúrou. Očakáva sa, že v najbližších rokoch sa trend zmení a ropa bude nahradená obnoviteľnými zdrojmi energie. V konečnom dôsledku sa zdá, že ekologická cena za využívanie obnoviteľných zdrojov energie bude vyššia ako cena za využívanie fosílnych palív. Investície do obnoviteľnej energie pravdepodobne budú pokračovať, ako aj zvyšovať sa, a to smerom k budúcnosti.

ropne pole

Napriek tomu však ešte stále nie je jasné, či bude ropa nahradená obnoviteľnou energiou alebo nie. Ropa ešte nepovedala posledné slovo a je veľmi možné, že v najbližších rokoch prežije transformáciu.

Banner Headline 1920x590px 02

INFOSERVICE