Banner Headline 01

valaliky volvo 2023

Okresný úrad v Košiciach potrebuje v súvislosti s výstavbou priemyselného parku Valaliky a príchodom automobilky Volvo personálne, materiálne a finančné posilnenie.

Po utorkovom stretnutí medzirezortnej pracovnej skupiny pre strategické investície na pôde okresného úradu to uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec

Pripravujú celé územie

Ako po rokovaní informoval konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, prvá časť parku, ktorú má obsadiť spoločnosť Volvo, je s výnimkou dvoch pozemkov vysporiadaná.

„Pripravujeme celé územie, robíme hrubé terénne úpravy, odvodnenie pozemku na 280 hektároch, čo je extrémne časovo a finančne náročné. Okrem toho bežia projekčné práce a pripravujú sa stavebné povolenia na prvé menšie stavby. Začíname aj s búraním, odstraňovaním sietí, ktoré nebudeme v území potrebovať a objektov, ktoré tam nemajú čo robiť,“ uviedol Dubec.

Trnavský Stellantis plánuje diverzifikovať svoje energetické zdroje, v súčasnosti automobilka používa zemný plyn

odal, že vybudovali aj trafostanice a spínacie stanice, ktoré zabezpečujú napojenie budúceho staveniska, keďže Volvo chce svoje stavenisko zriadiť už v lete tohto roka.

Zároveň podľa Dubeca rozbehli výkup pozemkov pre 150-hektárový subdodávateľský park v oblasti Geča a Čaňa.

Konaní budú stovky

S ich činnosťou podľa neho súvisia stovky stavebných, povoľovacích a iných konaní, ktorých počet sa ešte v blízkej budúcností zdvojnásobí.

Potrebujeme to zvládnuť manažérsky, procesne, finančne tak, aby personál bol zabezpečený aj technicky a investor sa cítil na Slovensku a v Košiciach vítaný. Lebo pre východ Slovenska, keď hovoríme o strategickej investícii Volvo, je obrovskou šancou a príležitosťou. Nielen samotnou výrobnou kapacitou tu v Košiciach, ale aj príchodom množstva dodávateľov a my chceme, aby prišli čo najbližšie ku Košiciam. Aby boli v regiónoch Košického alebo Prešovského kraja,“ upozornil v tejto súvislosti štátny tajomník ministerstva hospodárstva Švec.

Ako doplnil riaditeľ Okresného úradu v Košiciach Martin Seman, keďže úrad bol určený ako špecializovaný stavebný úrad, očakáva niekoľko stoviek podaní. Niektoré oddelenia už preto boli posilnené, ale potrebné sú ďalšie desiatky zamestnancov.

„Okresný úrad Košice nebol pripravený na takúto megainvestíciu, a preto potrebujeme posilniť pracovné sily, aby sme vedeli včas vydávať povolenia a reagovať na požiadavky Industrial Park Valaliky, samotné Volvo, alebo subdodávteľov, ktorí budú pribúdať,“ uviedol.

Presný počet ešte určia

ytvoriť sa podľa neho majú najmä pracovné miesta na dobu určitú – na dva roky, keďže zaťaženie úradu by sa potom malo spomaliť.

Ako doplnil Švec, presný počet miest chcú určiť v priebehu niekoľkých dní, pričom potrebu ich navýšenia prerokujú s ministerstvom financií.

„Tak, aby sme ich v horizonte niekoľkých mesiacov boli schopní zabezpečiť,“ doplnil štátny tajomník ministerstva hospodárstva po stretnutí pracovnej skupiny, na ktorej podľa neho diskutovali aj o príprave železničnej a cestnej dopravy.

Investičný projekt Strategické územie Valaliky získal osvedčenie o významnej investícii koncom roka 2021.

Jeho držiteľom je spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá zodpovedá za výkupy pozemkov, ako i za úspech celého projektu. Jej jediným vlastníkom je rezort hospodárstva.

S výkupom pozemkov sa začalo v marci minulého roka. Na prvú fázu štát vyčlenil viac ako 85 miliónov eur, začiatkom júla vláda rozhodla o vyčlenení ďalších takmer 124 miliónov eur.

 

Banner Headline 1920x590px 02

INFOSERVICE