Banner Headline 01

Impact of Euro 7 on NOX emissions by vehicle type 1024x576

Euro 7 je ešte vo fáze prípravy, takže nie sú známe žiadne presné prínosy. Hlavnou myšlienkou je, že nová norma bude ešte prísnejšia ako predchádzajúca norma Euro 6.

Môžeme očakávať, že nová norma bude mať prísnejšie limity pre emisie škodlivín, ako sú oxidy dusíka a pevné častice. To by malo prispieť k zníženiu škodlivých účinkov dopravy na životné prostredie. Ďalšie prínosy sú tiež možné, ale zatiaľ sú stále nejasné.

Norma Euro 7 by mala znížiť emisie oxidov dusíka a pevných častíc o viac ako 50% v porovnaní s obdobím pred rokom 2015. Toto by malo pomôcť dosiahnuť ciele rozvoja udržateľnosti a zlepšiť kvalitu životného prostredia. Norma Euro 7 by mala tiež zahŕňať nariadenia, ktoré by zabezpečili, aby všetky vozidlá predávané v Európskej únii spĺňali prísne emisné limity. Tie by mali byť nastavené tak, aby sa dosiahli najvyššie možné úrovne znečistenia ovzdušia.

Banner Headline 1920x590px 02

Automotive

Automobilový priemysel, ktorý sa nachádza v Európe. Automobile je pre Európu dôležitým prvkom, pretože poskytuje pracovné príležitosti, príjmy a podporuje rozvoj.

INFOSERVICE